Akti zadruge

Zadrugo vodi in upravlja upravni odbor zadruge, ki mu predseduje predsednik zadruge. Upravni odbor ima pet članov.

Nadzorni organ zadruge je nadzorni odbor, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik nadzornega odbora je Erlih Bojan.

Najvišji organ zadruge je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi zadružniki. Občni zbor se sklicuje enkrat na leto. Na občnem zboru velja načelo solidarne demokracije kar pomeni, da ima vsak zadružnik, ne glede na velikost deleža, pri odločanju en glas.

  • Zapisniki občnih zborov

ZAPISNIK 1. SEJE OBČNEGA ZBORA ZADRUGE

ZAPISNIK 2. SEJE OBČNEGA ZBORA ZADRUGE

ZAPISNIK 3. SEJE OBČNEGA ZBORA ZADRUGE

ZAPISNIK 4. SEJE OBČNEGA ZBORA ZADRUGE

ZAPISNIK 5. SEJE OBČNEGA ZBORA ZADRUGE

ZAPISNIK 6. SEJE OBČNEGA ZBORA ZADRUGE

ZAPISNIK 7. SEJE OBČNEGA ZBORA ZADRUGE

© 2013 Panonica Zadruga z.b.o