Posts by panonica

VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnihpravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v torek, 20. 12. 2022 ob 16. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Gradivo:

Vabilo na občni zbor
Akt o zadruznih delezih
Finančno poročilo za 2018 – 2022
Poročilo UO za ZZ 2018 – 2022
Program dela za 2023

VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnih pravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v torek, 11. 12. 2018 ob 16. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Predlagan je naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov občnega zbora (delovno predsedstvo, zapisnikar, verifikacijska komisija, volilna komisija, overitelja)
2. Potrditev dnevnega reda
3. Obravnava in potrditev Zapisnika 12. seje Zbora zadružnikov z dne 9. 1. 2018
4. Obravnava Poročila predsednice Upravnega odbora za mandatno obdobje 2014 – 2018 in predsednika Nadzornega odbora zadruge za leto 2017 ter Finančnega poročila za leto 2017
5. Volitve organov zadruge:
– Vložitev in predstavitev kandidatur
– Izvedba volitev
– Razglasitev rezultatov, razrešitev dotedanjih članov organov in potrditev mandatov novoizvoljenim članom
6. Predstavitev programa dela zadruge za leto 2019
7. Razno

Gradivo za sejo bo dostopno sedem dni pred zborom na spletni strani www.panonica.si in na sedežu zadruge. Na podlagi drugega odstavka 22. člena Zakona o zadrugah Zbor zadružnikov ne glede na število navzočih in zastopanih članov veljavno sklepa eno uro po sklicu.

Lep pozdrav,

Upravni odbor
Joža Ravnikar, preds.

Gradivo:

Vabilo na občni zbor (11.12.2018)
Finančno poročilo za 2017
Poročilo UO za ZZ 2018

 

VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnih pravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v torek, 9. januarja 2018 ob 17. uri v Gasilskem domu v Gornji

Gradivo za sejo:

Vabilo na zbor zadružnikov
Poročilo NO
Poročilo UO za ZZ 2016 in 2017
Finančno poročilo za 2016
Priloge k poročilu UO:
Izhodišča za sanacijo poslovanja Energetike 16.03.2017
ENERGETIKA d.o.o. – povzetek dogajanj o poroštvu Zadruge
Škofič Oto – poročilo o delu kot prokurist
Predlog za sanacijo Energetike 07.03.2017
ZADRUGA ponudba za financiranje 17.03.2017
Agonija PANONICA ENERGETIKE
Aljoša Peršak VEČER 23.03.2017
VEČER odprto pismo Marku Žuli
Večer CEP posodil denar Žaliku
Ocena pogodbe ENERGETIKA – AICON

Program dela za 2017 in 2018
Na zahtevo direktorja PE Dokl Leota objavljamo:
DOPIS ZA PZ 2017-10

VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnih pravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v sredo, 9. novembra 2016 ob 17. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Gradivo za sejo:

Vabilo na zbor zadružnikov

Poročilo NO

Poročilo UO

Plan dela 2016

 

 

Zapisnik 10. seje zbora zadružnikov z dne 5. 6. 2015

Zapisnik 10. seje zbora zadružnikov z dne 5. 6. 2015 – pdf

Vabilo na sejo zbora zadružnikova

VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnih pravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v petek, 5. junija 2015 ob 17. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

 

Gradivo za sejo:

Vabilo na občni zbor-5-6-2015

Poročilo o realizaciji sklepov 9. ZZ

Poročilo UO za ZZ 2015

Akt o zadružnih deležih

Finančno poročilo za 2014

Plan dela 2015-UO

Poročilo NO za 2014

 

Zapisnik 9. seje zbora zadružnikov z dne 16. 12. 2014

Zapisnik 9. seje zbora zadružnikov PANONICA zadruga z.b.o., dne 16. 12. 2014 – pdf

VABILO na sejo občnega zbora zadružnikov PANONICA zadruge, z.b.o.

V skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zadružnih pravil PANONICA zadruge, z.b.o. sklicujem redno sejo občnega zbora zadruge, ki bo v torek 16.12.2014 ob 17. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.

 

Vabilo na občni zbor – pdf

Predlog sprememb zadruznih pravil– pdf

Pravila zadruge 2009 – pdf

 

Redna seja občnega zbora PANONICA zadruge, z.b.o.

V skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zadružnih pravil PANONICA zadruge, z.b.o. sklicujem redno sejo občnega zbora zadruge, ki bo v petek 4. 7. 2014 ob 18. uri, v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.

Vabilo na občni zbor – pdf

Zapisnik 7 seje občnega zbora (10-11-12) – pdf

Porocilo UO 2010 – pdf

Porocilo UO 2011 – pdf

Porocilo UO 2012 – pdf

Porocilo UO 2013– pdf

Poročilo NO 2010 – pdf

Poročilo NO 2011 – pdf

Poročilo NO 2012 – pdf

Poročilo NO 2013 – pdf

Porocilo o Zavodu KKS-GR – pdf

Poročila Panonica Energetika d.o.o.

POROČILO Panonica Energetika 2013 – docx

BILANCA STANJA 2013 – xls

BILANCA IN POSLOVNI IZID 2013 – pdf

Poročilo Panonica Energetika jan -maj 2014 – docx

Priloga 2 k poročilu za PE 1-5 2014 – pdf

PRILOGA 1. IPI NA DAN 30.4.2014

Prenovljena spletna stran

Z veseljem sporočamo, da smo prenovili spletno stran in se tako še bolj približali vam dragi zadružniki in drugi obiskovalci.

Spletna stran je tako preglednejša ter tako še bolj prijazna vsem, ki jo obiskujejo.

© 2013 Panonica Zadruga z.b.o