Redna seja občnega zbora PANONICA zadruge, z.b.o.

V skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zadružnih pravil PANONICA zadruge, z.b.o. sklicujem redno sejo občnega zbora zadruge, ki bo v petek 4. 7. 2014 ob 18. uri, v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2, Gornja Radgona.

Vabilo na občni zbor – pdf

Zapisnik 7 seje občnega zbora (10-11-12) – pdf

Porocilo UO 2010 – pdf

Porocilo UO 2011 – pdf

Porocilo UO 2012 – pdf

Porocilo UO 2013– pdf

Poročilo NO 2010 – pdf

Poročilo NO 2011 – pdf

Poročilo NO 2012 – pdf

Poročilo NO 2013 – pdf

Porocilo o Zavodu KKS-GR – pdf

Poročila Panonica Energetika d.o.o.

POROČILO Panonica Energetika 2013 – docx

BILANCA STANJA 2013 – xls

BILANCA IN POSLOVNI IZID 2013 – pdf

Poročilo Panonica Energetika jan -maj 2014 – docx

Priloga 2 k poročilu za PE 1-5 2014 – pdf

PRILOGA 1. IPI NA DAN 30.4.2014

© 2013 Panonica Zadruga z.b.o