VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnihpravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v torek, 20. 12. 2022 ob 16. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Gradivo:

Vabilo na občni zbor
Akt o zadruznih delezih
Finančno poročilo za 2018 – 2022
Poročilo UO za ZZ 2018 – 2022
Program dela za 2023

© 2013 Panonica Zadruga z.b.o