VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnih pravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v sredo, 9. novembra 2016 ob 17. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Gradivo za sejo:

Vabilo na zbor zadružnikov

Poročilo NO

Poročilo UO

Plan dela 2016

 

 

© 2013 Panonica Zadruga z.b.o