VABILO za redno sejo Zbora zadružnikov PANONICE zadruge, z.b.o.

Naslovna stran PZ

Na podlagi tretjega odstavka 31. člena Zadružnih pravil PANONICE zadruge, z. b. o. sklicujem redno sejo Zbora zadružnikov, ki bo v sredo, 9. novembra 2016 ob 17. uri v Gasilskem domu v Gornji Radgoni, Gasilska cesta 2.

Gradivo za sejo:

Vabilo na zbor zadružnikov

Poročilo NO

Poročilo UO

Plan dela 2016

 

 

© 2013 Panonica Zadruga z.b.o